549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31iso4217:EUR549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31iso4217:EURxbrli:shares549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31oxurion:NietGerealiseerdeResultatenMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300VWY8KVDFKLDM592019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31oxurion:NietGerealiseerdeResultatenMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300VWY8KVDFKLDM592020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31oxurion:NietGerealiseerdeResultatenMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300VWY8KVDFKLDM592020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31oxurion:NietGerealiseerdeResultatenMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300VWY8KVDFKLDM592021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31oxurion:NietGerealiseerdeResultatenMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300VWY8KVDFKLDM592021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember
JAARVERSLAG 2021
FINANCIËLE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2021
FINANCIËLE INFORMATIE
1. ALGEMENE INFORMATIE EN
INFORMATIE BETREFFENDE DE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
HET JAARVERSLAG EN VOOR DE
CONTROLE VAN DE JAARREKENING 6
1.1 Verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit document 7
1.2 Verantwoordelijkheid voor de controle
van de jaarrekening 7
1.3 Beschikbaarheid van het Jaarverslag 8
1.4 Toekomstgerichte informatie 8
2. VOORWOORD VAN DE CEO 10
3. BEHEERSVERSLAG VAN DE
RAAD VAN BESTUUR 16
3.1 Kerncijfers 17
3.2 Activiteiten van Oxurion 17
3.3 Bespreking van de
geconsolideerde jaarrekening 24
3.4 Bespreking van de statutaire jaarrekening 25
3.5 Beschrijving van de belangrijkste
kenmerken van de risico’s van
de Vennootschap 27
3.6 Andere informatie overeenkomstig
het Belgische vennootschapsrecht 44
4. VERKLARING INZAKE
CORPORATE GOVERNANCE 48
4.1 Algemene bepalingen 49
4.2 Naleving van de Corporate
Governance Code 49
4.3 Beschrijving van de belangrijkste
kenmerken van de interne controle
en risicoanalyse van de Vennootschap 50
4.4 Vergoeding van de Commissaris 55
4.5 Bekendmaking van belangrijke
deelnemingen 56
4.6 Samenstelling en werking van het
management van de Vennootschap 57
4.7 Beleid betreffende transacties en andere
contractuele relaties tussen de Vennootschap,
inclusief verbonden vennootschappen,
en haar bestuurders en de CEO 64
INHOUD
4.8 Kapitaalverhoging door de Raad van
Bestuur met betrekking tot het toegestane
kapitaal en bepalingen die van toepassing
zijn in geval van een openbaar overnamebod
op de Vennootschap (Artikel 8, lid 2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019
(Artikel 34 van het oude Koninklijk Besluit
van 14 november 2007)) 68
4.9 Remuneratieverslag over het
boekjaar 2021 69
5. GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING 80
5.1 Geconsolideerde winst-
en verliesrekening 81
5.2 Geconsolideerde balans 82
5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 83
5.4 Geconsolideerd overzicht van de
wijzigingen van het eigen vermogen 84
5.5 Toelichtingen bij de geconsolideerde
jaarrekening 85
5.6 Toelichtingen bij de geconsolideerde
winst- en verliesrekening 108
5.7 Toelichtingen bij de geconsolideerde
balans 112
5.8 Overige toelichtingen bij de
geconsolideerde balans 128
6. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
AAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN OXURION NV OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2021
gGECONSOLIDEERD
JAARREKENING 136
7. VERKORTE STATUTAIRE
JAARREKENING 144
7.1 Verkorte balans
van Oxurion NV 145
7.2 Verkorte resultatenrekening
van Oxurion NV 146
7.3 Winstverdeling
van Oxurion NV 146
7.4 Belangrijke waarderingsgrondslagen 147
8. VERKLARENDE WOORDENLIJST 152